TV& VIDEO

gây mê

Quảng Ninh: Mô hình "Gây mê an toàn - Không nước mắt"

Quảng Ninh: Mô hình "Gây mê an toàn - Không nước mắt"

VTV.vn - Gây mê tưởng như là một việc rất đơn giản nhưng thực sự là kỹ thuật vô cùng khó và đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức sâu rộng, về giải phẫu sinh lý não, hô hấp...