gây nghiện

Hiểm họa khôn lường từ ma túy đá

Hiểm họa khôn lường từ ma túy đá

Ma túy đá - một hiểm họa khôn lường đang cuốn nhiều người trẻ xa rời những lý tưởng sống, quay cuồng với những ảo giác, hoang tưởng để rồi một ngày không thể đứng được trên chính đôi chân của mình.