TV& VIDEO

gây nguy hiểm

Nguy hiểm tình trạng thanh niên đua nhau hít keo ở Đồng Tháp

Nguy hiểm tình trạng thanh niên đua nhau hít keo ở Đồng Tháp

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa ra những cảnh báo về sự nguy hiểm của việc hít các loại keo dán công nghiệp phổ biến nhất là keo Dog X-66.