TV& VIDEO

GDP bình quân

Người già nghèo đói - Góc khuất của một Singapore phát triển

Người già nghèo đói - Góc khuất của một Singapore phát triển

VTV.vn - Là một đất nước phát triển nhưng tình trạng người già làm việc cũng như khoảng cách giàu nghèo vẫn là vấn đề đau đầu trong xã hội Singapore.