GDP toàn cầu

Đón tin tốt từ G20, thị trường tiền số xanh trở lại

Đón tin tốt từ G20, thị trường tiền số xanh trở lại

VTV.vn - UB Ổn định Tài chính toàn cầu sẽ xem xét lại các quy định hiện tại và không thiết lập các quy định mới cho thị trường tiền số. Các đồng tiền số sau đó đã bật tăng.