TV& VIDEO

già làng

Phát huy vai trò của già làng trưởng bản với công tác tuyên truyền bầu cử

Phát huy vai trò của già làng trưởng bản với công tác tuyên truyền bầu cử

VTV.vn - Những già làng, trưởng bản đã tích cực tham gia tuyên tuyền về bầu cử, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với bà con dân bản trong ngày hội lớn của đất nước.