TV& VIDEO

Gia Linh

Nhóm MTV lần đầu tham dự Câu chuyện âm nhạc

Nhóm MTV lần đầu tham dự Câu chuyện âm nhạc

 Câu chuyện âm nhạc tháng 12 cuối năm 2013 sẽ có sự tham dự lần đầu tiên của ban nhạc Lý Lệ Quyên, nhóm MTV và 365.