TV& VIDEO

giải thưởng văn học

Sửa quy trình xét giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học nghệ thuật

Sửa quy trình xét giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học nghệ thuật

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi Nghị định về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.