giảm tải bệnh viện

Ngành y tế triển khai bệnh án điện tử vào năm 2018

Ngành y tế triển khai bệnh án điện tử vào năm 2018

VTV.vn - Trong năm 2018, ngành y tế sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân.