TV& VIDEO

giảm tỷ lệ hộ nghèo

121.000 hộ đồng bào Tây Nguyên vượt ngưỡng nghèo

121.000 hộ đồng bào Tây Nguyên vượt ngưỡng nghèo

VTV.vn - Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đã có 121.000 hộ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vượt ngưỡng nghèo