TV& VIDEO

gian lận thương mại

Buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp

VTV.vn - Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đã và đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại tỉnh Thừa Thiên Huế