gian lận thương mại

Cả nước có trên 52.000 vụ phạm pháp hình sự

Cả nước có trên 52.000 vụ phạm pháp hình sự

VTV.vn - Trong năm 2017, cả nước xảy ra trên 52.000 vụ phạm pháp hình sự. Bộ Công an đã thực hiện việc bắt và xử lý hơn 83.000 đối tượng.