TV& VIDEO

giãn tĩnh mạch

80% bệnh nhân giãn tĩnh mạch chân không biết mình mắc bệnh

80% bệnh nhân giãn tĩnh mạch chân không biết mình mắc bệnh

Bệnh lý tĩnh mạch chân (hay còn gọi là giãn tĩnh mạch chi dưới) thường rơi vào nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động.