TV& VIDEO

giao dịch ngoại tệ

Gia tăng giao dịch ngoại tệ tự do tại Ai Cập

Gia tăng giao dịch ngoại tệ tự do tại Ai Cập

VTV.vn - Nguyên nhân thị trường tự do nở rộ là do Ngân hàng Trung ương Ai Cập siết chặt quản lý cho vay bằng USD.