TV& VIDEO

giáo dục pháp luật

Trường học phải có giáo viên môn Pháp luật

Trường học phải có giáo viên môn Pháp luật

VTV.vn - Theo chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, 100% trường học phải có giáo viên dạy môn Pháp luật.