TV& VIDEO

Giáo dục trẻ

Đòn roi không phải là yêu thương

Đòn roi không phải là yêu thương

Đòn roi hoặc lời nói gây tổn thương thường được bao biện bằng câu "Thương cho roi cho vọt". Thực tế, hầu hết những trẻ thành công, tử tế đều có tuổi thơ ít phải chịu đòn roi.