TV& VIDEO

giấy chứng nhận kiểm dịch

Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu vú sữa Việt Nam

Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu vú sữa Việt Nam

VTV.vn - Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) đã ký điều kiện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, chính thức mở cửa xuất khẩu vú sữa sang Hoa Kỳ.