TV& VIDEO

giếng khơi

Hiểm họa đuối nước luôn rình rập trẻ

Hiểm họa đuối nước luôn rình rập trẻ

 Trong những ngày hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra đối với các em nhỏ. Do vậy, rất cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế những tai nạn đang tiếc có thể xảy ra.