TV& VIDEO

Glyphosate

Tiếp tục sử dụng hay cấm thuốc diệt cỏ chứa Glyphosate?

Tiếp tục sử dụng hay cấm thuốc diệt cỏ chứa Glyphosate?

VTV.vn-Tranh cãi về việc có hay không dùng thuốc diệt cỏ chứa Glyphosate chưa thể kết luận khi sức khỏe người dùng và lợi nhuận các tập đoàn hóa chất vẫn đang được đặt lên bàn cân.