Glyphosate

EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate: Các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối

EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate: Các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối

VTV.vn - Quyết định cho phép tiếp tục sử dụng chất Glyphosate của Ủy ban châu Âu được nông dân châu Âu hoan nghênh, nhưng bị các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối.