gói cứu trợ thứ ba

Eurozone thông qua 1,1 tỷ Euro cho Hy Lạp

Eurozone thông qua 1,1 tỷ Euro cho Hy Lạp

VTV.vn - Eurozone đã thông qua việc giải ngân 1,1 tỷ Euro cho Hy Lạp.