TV& VIDEO

Gốm Chu Đậu

Hải Dương: Phát hiện lò gốm phục vụ cho Hoàng thành Thăng Long

Hải Dương: Phát hiện lò gốm phục vụ cho Hoàng thành Thăng Long

Đó là khẳng định từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành và Bảo tàng tỉnh Hải Dương trong báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương).