GPS

Google đã có giải pháp để tránh rủi ro từ bước nhảy 1 giây

Google đã có giải pháp để tránh rủi ro từ bước nhảy 1 giây

VTV.vn - Trước sự đe dọa sụp đổ hoàn toàn hệ thống Internet và định vị GPS trên toàn cầu từ bước nhảy 1 giây, Google đã đưa ra biện pháp giải quyết khó khăn này.