TV& VIDEO

hạ nhiệt

Phát minh tấm phim phủ có thể làm mát tòa nhà

Phát minh tấm phim phủ có thể làm mát tòa nhà

VTV.vn - Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu của đại học Coloraldo đã phát minh ra một tấm phim phủ có thể làm mát các tòa nhà mà không sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng nào.