TV& VIDEO

Hải Hậu

Bắt tàu vận chuyển 80 tấn đạm Urê

Bắt tàu vận chuyển 80 tấn đạm Urê

Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đang tạm giữ tàu Đại Hùng 09 cùng 80 tấn phân đạm Urê không có nguồn gốc hợp pháp.