TV& VIDEO

hầm đường bộ qua đèo Cả

Đề xuất mở rộng phạm vi miễn giảm vé khi qua Trạm thu phí Bàn Thạch, Phú Yên

Đề xuất mở rộng phạm vi miễn giảm vé khi qua Trạm thu phí Bàn Thạch, Phú Yên

VTV.vn - Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã có đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Phú Yên mở rộng phạm vi và đối tượng được miễn giảm phí qua Trạm thu phí Bàn Thạch.