TV& VIDEO

Hạn hán nghiêm trọng

Hàng nghìn người phải sơ tán do hạn hán nghiêm trọng tại Somalia

Hàng nghìn người phải sơ tán do hạn hán nghiêm trọng tại Somalia

VTV.vn - Hội đồng người tị nạn Na Uy (NRC) cho biết, mỗi ngày có hơn 3.000 người Somalia sơ tán để tìm nguồn nước và thức ăn do đợt hạn hán nghiêm trọng