TV& VIDEO

hạn ngạch

VASEP kiến nghị kiểm soát sản lượng nuôi cá tra

VASEP kiến nghị kiểm soát sản lượng nuôi cá tra

 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị 2 giải pháp tái cơ cấu sản xuất và tiêu thụ cá tra.