TV& VIDEO

hàng phế liệu

TP. HCM: Kiều hối dự kiến đạt 5 tỷ USD năm 2014

TP. HCM: Kiều hối dự kiến đạt 5 tỷ USD năm 2014

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đưa ra dự kiến cả năm nay lượng kiều hối sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với năm 2013.