TV& VIDEO

hàng tiêu dùng nhanh

Hàng tiêu dùng nhanh gặp khó khăn trong tiêu thụ

Hàng tiêu dùng nhanh gặp khó khăn trong tiêu thụ

VTV.vn - Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra sáng 18/12, tại Hà Nội.