TV& VIDEO

hành nghề

Hà Nội: 50 tài xế dương tính với chất gây nghiện

Hà Nội: 50 tài xế dương tính với chất gây nghiện

Hà Nội đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe 25.000 lái xe, trong đó, có tới 50 lái xe dương tính với chất gây nghiện, phần lớn rơi vào lái xe tải và xe hợp đồng.