TV& VIDEO

Hát quốc ca

Sáng tác video clip hát Quốc ca "Tự hào Tổ quốc Việt Nam": Sân chơi mới cho sinh viên Việt Nam

Sáng tác video clip hát Quốc ca "Tự hào Tổ quốc Việt Nam": Sân chơi mới cho sinh viên Việt Nam

VTV.vn - Với chủ đề "Tự hào Tổ quốc Việt Nam", cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca sẽ là sân chơi ý nghĩa và một cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam thỏa sức sáng tạo.