TV& VIDEO

hát then

Về nơi câu hát Then sống giữa cộng đồng

Về nơi câu hát Then sống giữa cộng đồng

VTV.vn - Tại bản Nhùng, xã Năng Khả, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, tình yêu với những câu hát Then được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.