TV& VIDEO

hậu quả chiến tranh

Hợp tác Việt - Mỹ trong hoạt động tẩy độc dioxin tại Việt Nam

Hợp tác Việt - Mỹ trong hoạt động tẩy độc dioxin tại Việt Nam

VTV.vn - Ước tính, chính phủ Mỹ và một số nguồn khác của Mỹ trong 10 năm qua đã huy động hơn 200 triệu USD cho hoạt động giải quyết hậu quả da cam dioxin tại Việt Nam.