TV& VIDEO

hiến máu cứu người

Mỹ: Cụ bà hiến hơn 136 lít máu trong 43 năm

Mỹ: Cụ bà hiến hơn 136 lít máu trong 43 năm

VTV.vn - Một cụ bà ở Mỹ đã duy trì việc hiến máu cứu người trong suốt 43 năm với hơn 136 lít máu được hiến.