TV& VIDEO

hiện tượng thời tiết cực đoan

Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018

Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018

VTV.vn - Trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018, vụ lúa quan trọng nhất trong năm tại khu vực Nam Bộ, người trồng lúa sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.