TV& VIDEO

Hiệp hội chăn nuôi

Hơn 50% trang trại nuôi lợn ở Đồng Nai bỏ trống chuồng

Hơn 50% trang trại nuôi lợn ở Đồng Nai bỏ trống chuồng

VTV.vn - Theo thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, 50% trang trại nuôi lợn nhỏ lẻ tự đóng cửa, bỏ nghề.