TV& VIDEO

Hiệp ước buôn bán vũ khí

Thông qua Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí

Thông qua Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí

VTV.vn - Hôm 27/8, tại Cancun, Mexico, 121 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt được thỏa thuận về Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế.