TV& VIDEO

hiệu phó

Sẽ kiểm tra tình trạng thừa hiệu phó ở Thanh Oai, Hà Nội

Sẽ kiểm tra tình trạng thừa hiệu phó ở Thanh Oai, Hà Nội

VTV.vn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra tình trạng thừa hiệu phó ở huyện Thanh Oai.