TV& VIDEO

Hiệu ứng domino

Giá chuyển nhượng thế giới đã tăng lên nhiều thế nào?

Giá chuyển nhượng thế giới đã tăng lên nhiều thế nào?

VTV.vn - Thương vụ của Neymar tới PSG chuẩn bị hoàn tất và nếu vậy thì nó sẽ tạo nên một kỷ lục vô cùng ấn tượng mùa hè năm nay.