TV& VIDEO

hình thức kỷ luật

Đề xuất kỷ luật cô giáo đánh học sinh

Đề xuất kỷ luật cô giáo đánh học sinh

VTV.vn - Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đã đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo đánh học sinh, đồng thời, phân công giáo viên khác thay thế chủ nhiệm lớp.