TV& VIDEO

hình xăm

Hình xăm theo dõi sức khỏe

Hình xăm theo dõi sức khỏe

VTV.vn - Hình xăm không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn giúp chủ nhân của nó theo dõi sức khỏe.