TV& VIDEO

HIV

Tìm ra phân tử mới loại bỏ HIV ẩn giấu trong cơ thể

Tìm ra phân tử mới loại bỏ HIV ẩn giấu trong cơ thể

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu có thể đã tìm ra cách để loại bỏ hồ chứa virus HIV ẩn giấu trong cơ thể con người.