TV& VIDEO

hổ đông dương

Việt Nam chỉ còn khoảng 20 cá thể hổ ngoài tự nhiên

Việt Nam chỉ còn khoảng 20 cá thể hổ ngoài tự nhiên

VTV.vn - Theo thông tin từ Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Việt Nam chỉ còn khoảng 20 cá thể hổ Đông Dương sống ngoài tự nhiên.