TV& VIDEO

hồ Hà Nội

Nhiều sông hồ ở Hà Nội nhiễm dầu mỡ

Nhiều sông hồ ở Hà Nội nhiễm dầu mỡ

VTV.vn - Khảo sát tại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và 13 hồ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, tất cả các sông, hồ trên đều bị nhiễm mỡ.