hộ khẩu

Năm học 2018 - 2019, TP.HCM bỏ yêu cầu về hộ khẩu trong tuyển dụng giáo viên

Năm học 2018 - 2019, TP.HCM bỏ yêu cầu về hộ khẩu trong tuyển dụng giáo viên

VTV.vn - Bắt đầu từ năm học 2018 - 2019, TP.HCM sẽ chính thức bỏ yêu cầu về hộ khẩu thành phố trong tuyển dụng giáo viên ở tất cả các bậc học.