Hồ Núi Cốc

TT-Huế: Làm du lịch ảnh hưởng đến an toàn hồ đập

TT-Huế: Làm du lịch ảnh hưởng đến an toàn hồ đập

VTV.vn - Việc phát triển du lịch tại một số thắng cảnh xung quanh đập hồ Truồi (TT-Huế), khiến lượng xe lưu thông và đậu đỗ trên đập khá đông, ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive