hồ sơ cá nhân

myPlan - Ứng dụng giúp phụ nữ châu Phi phòng tránh bạo lực tình dục

myPlan - Ứng dụng giúp phụ nữ châu Phi phòng tránh bạo lực tình dục

VTV.vn - Một ứng dụng điện thoại giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh những mối quan hệ không lành mạnh sẽ được giới thiệu tại một số nước châu Phi từ năm 2019.