TV& VIDEO

hồ sơ vay vốn

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp trong nước năm 2017

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp trong nước năm 2017

VTV.vn - Sáng 7/3, 400 doanh nghiệp tại TP.HCM đã tham dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp trong nước năm 2017.