TV& VIDEO

hồ sơ vay vốn

Giao dịch ngân hàng lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng

Giao dịch ngân hàng lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng

VTV.vn - Không cần trực tiếp đến ngân hàng, người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất tại Hà Tĩnh vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ tín dụng của ngân hàng.