TV& VIDEO

Hồ Thác Bà

Đóng 2 cửa xả mặt hồ Thác Bà vào 12h hôm nay

Đóng 2 cửa xả mặt hồ Thác Bà vào 12h hôm nay

VTV.vn - Vào lúc 12h ngày 26/9, Công ty CP Thủy điện Thác Bà sẽ đóng 2 cửa xả mặt.