TV& VIDEO

hóa chất bảo vệ thực vật

Cả nước còn 240 điểm tồn lưu hóa chất gây ô nhiễm

Cả nước còn 240 điểm tồn lưu hóa chất gây ô nhiễm

VTV.vn - Hiện có 240 điểm trên địa bản 15 tỉnh tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó, 23 điểm thuộc khu vực đô thị chưa được xử lý.