TV& VIDEO

hoán đổi tiền tệ

Hàn Quốc, Trung Quốc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Hàn Quốc, Trung Quốc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

VTV.vn - Hàn Quốc và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 56 tỷ USD.